เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก ตะปูตรามือ TATA

คุณสมบัติสินค้า:

Share

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเครื่องหมาย มอก.
เหล็กเส้นที่ไม่ได้มาตรฐาน จะพบว่ามีขนาดหน้าตัดเล็กกว่าค่ามาตรฐานและเบา การน้ำเหล็กประเภทนี้มาใช้ในการก่อสร้างหรือต่อเต็มโครงสร้างจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้อาศัย

เหล็กเส้นกลม (ROUND BAR)
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมีชั้นคุณภาพเดียวใช้สัญลักษณ์SR 24 มอก. 20-2543 ต้องมีผิวเรียบเกลียง ต้องไม่ปริไม่แตกร้าวไม่มีสนิมขุม หรือตำหนิอื่น ซี่งมีผลเสีย ต่อการใช้งานต้องมีพื้นที่ภาคตัดขวางกลมสม่ำเสมอโดยตลอดและไม่มีปีกหรือเป็นคลื่นเหล็กเส้นกลมต้องมีตัวเลขอักษรหรือเครื่องหมายประทับเป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กให้ชัดเจน

เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BAR)
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมี 3 ชั้นคุณภาพใช้สัญลักษณ์ SD 30, SD 40, SD 50 มอก. 24-2548 ต้องมีผิวเรียบเกลี้ยง (ยกเว้นบริเวณที่เป็นบั้ง ครีบ) ต้องไม่ปริ ไม่แตกร้าว ไม่มีสนิมขุมหรือตำหนิอื่น ซึ่งมีผลเสียต่อการใช้งานต้องมี บั้งเป็นระยะเท่าๆ กันสม่ำเสมอตลอดเส้น บั้งและครีบที่อยู่ ตรงข้ามกันต้องมีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน มุมระหว่างบั้ง กับแกนต้องไม่น้อยกว่า 45 องศา

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1228-2549
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Powered by MakeWebEasy.com