เปรมมิกา

เปรมมิกา

ผู้เยี่ยมชม

prammika221@gmail.com

  กุญแจสู่ชีวิตการอธิษฐาน (244 อ่าน)

1 ก.ย. 2563 12:04

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]กุญแจสู่ชีวิตการอธิษฐาน[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]ฉันรักลูกา 5:16 เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเช่นเดียวกับคุณและฉันพระเยซูต้องการหยุดพักจากความต้องการในชีวิตที่วุ่นวายเพื่อชาร์จแบตเตอรีและใช้เวลากับพระบิดาบนสวรรค์ ชีวิตของพระคริสต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เรามีตัวอย่างที่เราสามารถทำตามและเรียนรู้จาก[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #0000ff; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; -webkit-text-decoration-skip: none; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap] [/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]ดังนั้นแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้า แต่พระเยซูก็ไม่ได้ดึงเอาพลังพิเศษของพระองค์มาเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิต ในทางกลับกันเมื่อเขาหมดแรงหรือมีภาระหรือต้องการความสดชื่นทางวิญญาณเขาจะ“ หลุด” เพื่ออธิษฐานโดยเสียบเข้ากับพลังการรับรู้และจุดประสงค์ที่สามารถพบได้ในที่ประทับของพระเจ้าเท่านั้น[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]แต่พระเยซูเองมักจะหลบหนีไปยังถิ่นทุรกันดารและอธิษฐาน- ลูกา 5:16, AMP[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]การอธิษฐานเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราและเมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2020 ฉันเชื่อว่าการที่ประชาชนของพระเจ้าต้องคุกเข่าลงนั้นไม่เคยสำคัญกว่านี้ แต่การรู้วิธีอธิษฐานไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป สาวกของพระเยซูรู้สึกสับสนเช่นเดียวกัน พวกเขาคุ้นเคยกับคำอธิษฐานของโตราห์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่พระเยซูทรงอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจและอำนาจแบบที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนราวกับว่าพระเจ้ากำลังฟังอยู่! ดังนั้นเมื่อพวกเขามาหาพระเยซูตามที่บอกไว้ในมัทธิว 6 พวกเขาไม่ได้พูดว่า "จงสอนคำอธิษฐานอีกครั้ง" พวกเขากล่าวว่า "ข้า แต่พระเจ้าสอนให้เราสวดอ้อนวอน"[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]คำอธิษฐานของพระเจ้า (มัทธิว 6: 9-13) คือคำตอบของพระคริสต์ เป็นคำอธิษฐานที่ไพเราะและเป็นคำอธิษฐานที่คริสเตียนทุกคนควรซ่อนไว้ในใจ - ฉันขอให้หลานสาวท่องจำคำอธิษฐานนี้ แต่สง่างามเหมือนคำพูดฉันไม่เชื่อว่าพระเยซูตั้งใจให้มันกลายเป็นคำอธิษฐานแบบพิธีกรรมอื่น แต่เป็นตัวอย่างของวิธีการอธิษฐาน[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]ดังนั้นนี่คือวิธีที่คุณควรอธิษฐาน:[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]
[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]'พระบิดาในสวรรค์ของเรา,[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]
[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]เป็นที่เคารพสักการะในนาม[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]
[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]ของคุณ,อาณาจักรของคุณมา, ความ[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]
[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]ปรารถนาของคุณจะสำเร็จ,[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]
[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]บนโลกเหมือนในสวรรค์ [/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]
[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]ให้ขนมปังประจำวันของเราวันนี้ [/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]
[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]และปลดหนี้[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]
[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]ให้เราด้วยเพราะเราได้ปลดหนี้ให้กับลูกหนี้ด้วย [/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]
[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]และอย่านำเราไปสู่การทดลอง[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]
[/size][size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]แต่ช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย '[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]นี่คือกุญแจแปดประการที่ช่วยให้ฉันพัฒนาชีวิตการอธิษฐานอย่างมีพลังและมีประสิทธิผลมากขึ้น ฉันหวังว่าพวกเขาจะสนับสนุนให้คุณทำปี 2020 เป็นปีแห่งการอธิษฐาน[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]1. รู้ว่าคุณกำลังพูดกับใคร[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]การอธิษฐานเป็นการสนทนากับพระเจ้าและการสนทนาทุกครั้งเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงบุคคลที่คุณกำลังพูดด้วยชื่อ พระเยซูเริ่มต้นด้วย“ พระบิดาในสวรรค์ของเรา” พระองค์ทรงมุ่งเน้นไปที่บุคคลที่แตกต่าง - พระบิดาบนสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วย เรามีสิทธิ์เหมือนกันที่จะเรียกพระเจ้าว่า“ พระบิดา” และมีหลายครั้งที่เราจำเป็นต้องพูดคุยกับพ่อของอับบาพ่อของเรา แต่พระเจ้าเป็นสามบุคคลที่แตกต่างกันในหนึ่งเดียวคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]ฉันพบว่าเวลาสวดมนต์ของฉันมีประโยชน์ในการมุ่งเน้นไปที่พระตรีเอกภาพที่ฉันต้องพูด บ่อยครั้งที่ฉันพูดคุยกับพระเยซูเพื่อนที่สนิทมากกว่าพี่ชายและพระผู้ช่วยให้รอดของจิตวิญญาณของฉัน บางครั้งฉันร้องทูลต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเติมเต็มและมอบอำนาจให้ฉันทำงานที่พระบิดาพระเจ้าทรงเรียกฉันให้ทำ การมีความรู้สึกที่ชัดเจนว่าฉันกำลังพูดถึงใครช่วยฉันกำหนดสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดและฉันต้องการพูดอย่างไร[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]2. ขอบคุณเขา[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]คำขอบคุณจากใจจริงเป็นตัวเริ่มต้นการสนทนาที่ดีเสมอ เช่นเดียวกับพ่อแม่พระเจ้าชอบที่จะเห็นว่าเรามีใจกตัญญู แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อเราใช้เวลาในการสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำในอดีต - คำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เอาชนะได้การเยียวยาและพระคุณ - ศรัทธาของเราที่จะเชื่อเพื่อคำตอบที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับคำอธิษฐานจะเข้มแข็งและมั่นใจมากขึ้น . การสรรเสริญเปิดประตูสวรรค์และควรเป็นส่วนหนึ่งของเวลาเดียวกับพระเจ้าเสมอ[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]3. ขอน้ำพระทัยพระเจ้า[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]คำอธิษฐานของพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เดียวที่พระเยซูทรงจำลองบทบาทของหัวใจแห่งการเชื่อฟังและยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเหนือความปรารถนาและความต้องการของพระองค์เอง ในสวนเกทเสมาเนเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการตรึงกางเขนของพระเยซูเขาจะสวดอ้อนวอนอีกครั้ง“ ไม่ใช่ตามความประสงค์ของเรา แต่ขอให้คุณทำสำเร็จ” ในโลกที่ความถูกและผิดสับสนอยู่บ่อยครั้งและอนาคตก็ไม่แน่นอนดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรหรือจะขออะไรเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถรู้ได้ด้วยความมั่นใจอย่างแท้จริงก็คือแผนการของพระเจ้าสำหรับคนที่รักเขานั้นดีและที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่เราจะอยู่ได้ก็คือจุดศูนย์กลางของพระประสงค์ของพระองค์[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]4. พูดในสิ่งที่คุณต้องการ[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]ในสมัยของพระเยซูขนมปังเป็นอาหารหลักซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตและเขาไม่ลังเลที่จะขอให้พระเจ้าจัดเตรียมให้ แต่บ่อยครั้งเราลังเลที่จะรบกวนพระเจ้าด้วยสิ่งเล็กน้อยที่เราต้องการโดยคิดว่าพระองค์ไม่ควรใส่ใจ และเมื่อปัญหาใหญ่มาถึงเราพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาก่อนที่เราจะคิดอธิษฐาน พระคัมภีร์กล่าวว่า“ คุณไม่มีเพราะคุณไม่ได้ขอพระเจ้า” ดังนั้นอย่าลังเลที่จะทูลขอสิ่งที่คุณต้องการจากพระเจ้าในปี 2020 พระบิดาในสวรรค์ทรงโปรดปรานประทานของขวัญที่ดีแก่คุณ[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]5. ขอขมา[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]ยากอบ 5:16 เตือนเราว่าหากเราต้องการให้ได้ยินคำอธิษฐานใจของเราต้องอยู่กับพระเจ้าและต่อกัน หากคุณรู้สึกว่าคำอธิษฐานของคุณพุ่งขึ้นจากเพดานให้ใช้เวลาตรวจสอบหัวใจของคุณ[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]6. อธิษฐานกับเพื่อน[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]มีอำนาจในการตกลงเมื่อเราอธิษฐานในนามของพระเยซู เมื่อฉันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าฉันมักจะโทรหาเพื่อนคนหนึ่งเพื่อสวดอ้อนวอนกับฉัน หากคุณยังไม่มีให้หาคู่อธิษฐานที่เชื่อถือได้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของคุณในปี 2020[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]7. อธิษฐานพระวจนะ[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]แม่ของฉันเป็นนักรบอธิษฐานจิตและฉันรู้เรื่องการสวดอ้อนวอนมากมายที่ได้เรียนรู้จากเธอ ฉันชอบฟังเธอสวดอ้อนวอนเพราะทุกความต้องการหรือทุกสถานการณ์เธอจะอ้างพระคำสัญญา “ พระวจนะของพระเจ้าทรงพลังและเป็นอาวุธทางวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของเรา” แม่จะกล่าว “ อธิษฐานพระวจนะมาริลี อธิษฐานพระวจนะ”[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]พระเยซูทรงทำเช่นเดียวกันเมื่อถูกซาตานล่อลวงในถิ่นทุรกันดาร (ดูลูกา 4: 1-12) พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า แต่พระองค์ไม่ทรงใช้สิทธิอำนาจจากพระเจ้า แต่เขาใช้สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]8. ท่องจำพระคัมภีร์[/size]

[size= 13.999999999999998pt; font-family: Calibri,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]กุญแจสำคัญที่สุดในชีวิตการอธิษฐานที่สดใสคือการเข้าใจสิทธิอำนาจทางวิญญาณของเราในพระคริสต์ตามที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ วิธีเดียวที่จะทำได้คือทำความคุ้นเคยกับพระคัมภีร์อย่างใกล้ชิด แม้เพียงไม่กี่นาทีต่อวันในพระคำของพระเจ้าจะเพิ่มพลังและอำนาจให้กับคำอธิษฐานของคุณในปี 2020[/size]

เปรมมิกา

เปรมมิกา

ผู้เยี่ยมชม

prammika221@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com